BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG

Bàn chải Lipzo với 3 tính năng: Chải sạch thực phẩm thừa trong khoang miệng và khe răng nhỏ, tránh răng bị vi khuẩn tấn công Ứng dụng công nghệ lông nở, chải sạch mảng bám mà không gây tổn thương nưới Lớp sợi chỉ tơ nha khoa giúp lưu lại 80% lượng kem trong quá trình chải . . .

KEM ĐÁNH RĂNG

Bàn chải Lipzo với 3 tính năng: Chải sạch thực phẩm thừa trong khoang miệng và khe răng nhỏ, tránh răng bị vi khuẩn tấn công Ứng dụng công nghệ lông nở, chải sạch mảng bám mà không gây tổn thương nưới Lớp sợi chỉ tơ nha khoa giúp lưu lại 80% lượng kem trong quá trình chải . . .

TĂM NƯỚC SÚC MIỆNG

Bàn chải Lipzo với 3 tính năng: Chải sạch thực phẩm thừa trong khoang miệng và khe răng nhỏ, tránh răng bị vi khuẩn tấn công Ứng dụng công nghệ lông nở, chải sạch mảng bám mà không gây tổn thương nưới Lớp sợi chỉ tơ nha khoa giúp lưu lại 80% lượng kem trong quá trình chải . . .