Hệ thống bán hàng của Diligo Holdings bao gồm 8 kênh chính, mỗi kênh có nhân sự miền Bắc và miền Nam.

He thong ban hang 3

Một số hình ảnh nhân viên và gian hàng Diligo Holdings