CEO VŨ ĐỨC SỸ: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ, ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KINH DOANH ĐỂ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TỒN

z4739644977758 f6f37ff11599d6902334d0219b2f8a2e

Trong chia sẻ gần đây trên báo chí, CEO Vũ Đức Sỹ của Diligo Holdings lần nữa khẳng định sứ mệnh phát triển bền vững và thúc đẩy đạo đức nhân bản nhân quả trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Suốt hơn 18 năm hình thành và phát triển, Diligo Holdings đã thành công trong việc ứng dụng trí tuệ, đạo đức nhân bản nhân quả trong kinh doanh để phát triển trường tồn. Họ chứng minh rằng việc hành động đúng đạo đức không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn là một yếu tố quan trọng trong sự thành công bền vững và sự tôn vinh từ cộng đồng và thế giới xung quanh.

Tham khảo trên báo chí:

https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/ceo-vu-duc-sy-ung-dung-tri-tue-dao-duc-nhan-ban-nhan-qua-cua-duc-phat-trong-kinh-doanh-de-phat-trien-truong-ton/

https://baophapluat.vn/ceo-vu-duc-sy-ung-dung-tri-tue-dao-duc-nhan-ban-nhan-qua-cua-duc-phat-trong-kinh-doanh-de-phat-trien-truong-ton-post491084.html

Chia sẻ chi tiết của bài viết:

z4743628664541 a61c736e2f5c30b6c06e280edefd24e2 1

CEO Sy page 0001 CEO Sy page 0002 CEO Sy page 0003 CEO Sy page 0004 CEO Sy page 0005

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *