TẦM NHÌN

TRỞ THÀNH MÔI TRƯỜNG CÓ VĂN HOÁ:

TRÍ TUỆ, YÊU THƯƠNG, MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC

VÌ: MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH

SỨ MỆNH

LAN TOẢ ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN, NHÂN QUẢ

LAN TOẢ ĐẠO ĐỨC LÀ CỨU NGƯỜI TOÀN DIỆN

THOÁT KHỎI SỰ BẦN HÀN VỀ: 1 TRÍ TUỆ, 2 TƯ TƯỞNG, 3 TINH THẦN, 4 SỨC KHOẺ, 5 VẬT CHẤT.

SỨ MỆNH: LAN TOẢ ĐẠO ĐỨC

CON NGƯỜI TA SINH RA KHÔNG KHÁC NHAU LÀ MẤY

DO MÔI TRƯỜNG VÀ DO TU LUYỆN MÀ TRỞ LÊN KHÁC NHAU MÀ THÔI

DỰA TRÊN CHÂN LÝ: TRÍ TUỆ VÀ GIẢI THOÁT

z4005757766041 0a53a01f1d213e8ba06409dff8c592ff

TƯ TƯỞNG

 1. KHÔNG CÓ TIÊU CỰC, CĂNG THẲNG, ỨC CHẾ TÂM TRONG MỌI HOÀN CẢNH
 2. KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH
 3. KHÔNG LÀM KHỔ NGƯỜI
 4. KHÔNG LÀM KHỔ CHÚNG SINH
 5. NGĂN ÁC, DIỆT ÁC, SINH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆN
 6. SỐNG CỐNG HIẾN, SÁNG TẠO, TỰ NGUYỆN, TRONG SÁNG, HỒN NHIÊN, VÔ TƯ

Tinh Thần

 1. SỐNG ĐÚNG ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN, NHÂN QUẢ
  BON CHEN KHÔNG ĐỦ SỨC, VUN VÉN LUÔN HẾT LÒNG
 2. KHÔNG CÓ ÁC Ý, ÁC KHẨU, HÀNH ĐỘNG ÁC
 3. TỪ LỜI NÓI ĐẾN HÀNH ĐỘNG LUÔN KHIẾN MỌI NGƯỜI SINH TÂM HOAN HỈ, ĐI ĐẾN ĐÂU CŨNG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHÀO ĐÓN VÀ KHEN NGỢI
 4. ĐI ĐÂU CŨNG LÀ TẤM GƯƠNG ĐỨC HẠNH, TÀI NĂNG
 5. CỐNG HIẾN VÔ DANH, VÔ LỢI, TỰ NGUYỆN, VÔ TƯ, TRONG SÁNG, SÁNG TẠO
 6. KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, LÀM BẰNG CÁCH NÀO MÀ THÔI
 7. MỌI Ổ KHOÁ ĐỀU CÓ CHÌA ĐỂ MỞ, CHÌA ĐANG NẰM Ở ĐÂU?
 8. BẠN ẤN ĐỊNH ĐÍCH ĐẾN, BẠN SẼ BIẾT ĐƯỜNG ĐI.
 9. HÃY LÀM VIỆC TỐT, ĐỪNG HỎI TỚI TƯƠNG LAI
 10. KHÔNG CÓ CẦU THỦ VÔ ĐỊCH, CHỈ CÓ ĐỘI BÓNG VÔ ĐỊCH
 11. GIÁ TRỊ CỦA MÌNH LÀ DO NGƯỜI KHÁC THỪA NHẬN, KHÔNG PHẢI DO MÌNH NGHĨ

z3950215284134 32c0a87ce842deb421d27cdc74400d64

CỨU NGƯỜI THOÁT KHỎI SỰ BẦN HÀN

 1. TRÍ TUỆ: Làm chủ cuộc đời, tránh tín, dị đoan, tệ nạn, tiêu cực, tham lam, ích kỷ, độc ác, nghiện ngập
 2. TƯ TƯỞNG: Tránh tiêu cực với bản thân, với gia đình, hội, cộng đồng.
 3. TINH THẦN: Tránh stress, bất ổn, căng thẳng tâm lý, ức chế tâm.
 4. SỨC KHOẺ: Tránh bệnh hoạn, tai nạn
 5. VẬT CHẤT: Thoát đói nghèo.