NHÌN LẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NĂM 2022

z4005757761669 7b72ed5e7cfa0927364da2d908c06f1e

Năm 2023 đã đến. Diligo Holdings đã kịp triển khai chiến lược kinh doanh năm 2023 đến tất cả các kênh của Cty.

Nhìn lại hội nghị triển khai chiến lược năm 2022 để có tiến vượt trội, đổi mới xa hơn năm 2023.

z4005757761669 7b72ed5e7cfa0927364da2d908c06f1e z4005757761673 4d37da7e163406a594cdfccdca9c5304 z4005757765758 de5f62c8d445c9870d8433c43225b7cc z4005757765760 925b9212227220ec8b0ee21159a75892 z4005757765761 ccdb1612fd64fd7d2c5b2a7da12f2da2 z4005757766041 0a53a01f1d213e8ba06409dff8c592ff z4005757766043 7ddd4f0cbdea4b33820222a74a332fcb z4005757766044 345ea06c372b71f894da5b1e10818f14 z4005757766045 5f0a16e84f529fe8aa1b2239b1101234 z4005757767850 78a5f3b2cffc8472b29192b0d3e33079 z4005767669738 74c5f4db9d6eb85e1e358b49c84e8300 z4005767681853 766c27fb82bb69ef61e59ecc93f00ff4 z4005767695707 60c8189a1321dab104dbca40d7f4e5c1 z4005767703500 28f5ec3b1c676b387c7493d59e5a1511

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *