SỰ KIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH AOP 2023

z3907207062926 99df0fb99e4f1160b2712b44e67a5a5a
Ngày 23, 24, 25 tháng 11 năm 2022 vừa qua, Diligo Holdings đã tổ chức Hội nghị Chiến lược Kinh doanh 2023 định kỳ.
Tham gia Hội nghị có Ban lãnh đạo, các Trưởng bộ phận các kênh từ Bắc, Trung, Nam quy tụ.
Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, vạch ra chiến lược kinh doanh năm 2023 để tất cả thành viên Diligo cùng thực hiện.
Năm 2023 hứa hẹn nhiều bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu đến từ đội ngũ đầy nhiệt huyết của Diligo.
Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:
z3907207016843 f60b52838f1633dc8c4e7716f59b21e9 z3907207016847 b9bf92a062be7d753fbc422cb942ac84 z3907207021332 c524749c092f7ba541489f35e58d8cec z3907207021708 b5749e82a8a08e1cfe4bf40a32a93dc6 z3907207024342 403ce568c399473a74bd8cb39a89b0a1 z3907207029805 1594742424b8573b2c3d0ba6c367c6df z3907207031882 891c7350f437c7908c93d4ddc50f2e68

z3907207026661 829a623cb4c7854e626c85bece1853d7

z3907207034083 48be09eda1d13d13363235bd8ec0507b z3907207037981 4a4ce881a035a0c7818d89e381b6fcf2 z3907207045630 44980d2fbeee1dbe1a520e9fe35915d9 z3907207048996 f416850dd5a2a515c0945e592ae9c7c6 z3907207049209 fbe1b9ecf1ef8ad0abed3c64b39153b8 z3907207049521 87c6b36ce9a3931414c4c19d38f1f0cf z3907207050703 a9b7b121ece2af16c27c4c5512d007ec z3907207050704 9aa65c35ab82e8aab6a6b9a2c078a1b9 z3907207053439 9cea12daf62cd2c91331e7953aa66424 z3907207055060 f281b6d93732703d8469b3aa9e149c48 z3907207062926 99df0fb99e4f1160b2712b44e67a5a5a z3907207064371 422612723abf068ce9d9eb4a3a756623 z3907207068198 a1b2512b6a4c440e309a454e18237061 z3907207072550 07f6611d1d03025c8282544f8fbde956 z3907207073216 a4a034d4836cfcf14458b76ff7b4b7a7 z3907207075488 1f061d48e91f2d45cef9ad388b4ba146 z3907207075491 e821b52d9c42d8c7139d260d54fd4849

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *